Your Cart

Handelsbetingelser workshops/kurser

Seneste revision: 01 januar 2023Fortrolighed

Min tilgang til undervisningen er baseret på gensidig tillid imellem kunden og instruktøren. Alt hvad der oplyses i forbindelse med forløbet, er fortroligt.

Aflysning

Endelig bestemmelse om kursernes gennemførelse skal ske senest 15 dage før kursus start, ved bekræftelse til Mette på email: info@meroyoga.dk.Ved aflysning senere end 15 dage før kursernes start afregnes 50 % af honoraret.  

Såfremt instruktøren rammes af sygdom og kurset eller dele af kurserne aflyses, indgås aftale om alternative datoer for afholdele.

​​

Generelle vilkår

Instruktør har ejendomsretten til alt materiale der benyttes under kurset, kopiering og viderebringelse af dette må ikke ske uden forudgående accept af instruktøren. Optagelse og filming, herunder billeder, audio og video, af undervisningen må ikke ske uden forudgående accept af instruktøren. 

Kunden er ansvarlig for

- Bookning og betaling af lokation.

- At sikrer, at lokalet er opvarmet til behagelig temperatur inden kursus start, og at lokalet er klar til undervisning (f.eks .at eventuelle bordre og stole er fjernet)

- Oprydning efter kurset.

- Alle andre udgifter i forbindelse med afholdes af kurserne.

- At persondata på kursets deltagere behandles med fortrolighed, og oplysningerne kun anvendes af kursusledere og instruktør til information omkring dette arrangement.

Ansvarsfraskrivelse

Der er mange fordele ved Yoga, men kun den enkelte kender sin egen krop og sine begrænsninger. Træning og alle aktiviteter foregår på deltagernes eget ansvar, den enkelte er ansvarlig for deres egen krop. Deltagerne forventes at følge instruktionerne og passe på dem selv.

Ved at acceptere dette dokument bekræftes, at deltagere frivilligt deltager i de aktiviteter, som MeRoyoga/Mette Rosenqvist tilbyder, og at hvis de af en eller anden grund ikke kan eller synes, det er uklogt at deltage i en aktivitet, foreslået af Mette Rosenqvist, er de ikke forpligtet til at deltage i denne aktivitet, og de vil ikke holde MeRoyoga/Mette Rosenqvist eller dets respektive agenter (dvs. ansatte, uafhængige entreprenører, tjenesteudbydere, samarbejdspartnere og enhver tredjepart, der handler på deres vegne), ansvarlig for skader eller personskader forårsaget af at vælge at deltage i en aktivitet. MeRoyoga/Mette Rosenqvist kan på ingen måde holdes ansvarlige - direkte eller indirekte - for eventuelle skader eller gener, der kan være konsekvensen af ​​at dyrke yoga eller andre aktiviteter.

Det accepteres, at der er uforudsete risici forbundet med enhver aktivitet, og deltagerne påtager sig hermed alle risici for skade på dem selv og eventuelt ejendom, der måtte være pådraget i forbindelse med disse aktiviteter. Som med enhver anden form for fysisk træning, bedes deltagerne kontakte egen læge med spørgsmål eller bekymringer, eller få andre kvalificerede råd, hvis de er i tvivl om, hvorvidt denne træning er den rigtige for dem. Deltagelse i enhver aktivitet sker efter Mette Rosenqvists skøn, hvis Mette Rosenqvists opfattelse er, at de af en eller anden grund ikke kan fortsætte i en aktivitet, kan de blive bedt om at stoppe.

MeRoyoga/Mette Rosenqvists undervisning og vejledning, som omfatter alle videoer, onlinemateriale, fysiske timer, programmer, markedsføringsmateriale, workshops, kurser og alt tilhørende materiale er ikke ansvarlige for eventuelle skader, ulykker eller helbredsskader, der måtte opstå ved udførelse af de foreslåede øvelser, træning og teknikker. MeRoyoga/Mette Rosenqvist er ikke autoriseret til at diagnosticere, undersøge eller behandle medicinske tilstande af nogen art eller til at bestemme effekten af ​​en bestemt øvelse i forhold til en given medicinsk tilstand.

Ved at købe tjenester fra MeRoyoga/Mette Rosenqvist accepteres ovenstående retningslinjer og betingelser, og kunden anerkender hermed, at de har læst, forstået og accepterer dette dokument, og at denne er myndig og accepterer dette dokument af egen fri vilje.